Algorithms

Hướng dẫn sử dụng Excel trong thống kê

CHAPTER 2: DESCRIBING DATA: FREQUENCY TABLES, FREQUENCY DISTRIBUTIONS, AND GRAPHIC PRESENTATIONSVideoTopicVideo #01How to build a frequency table (Length: 5:13)Video #02How to build horizontal bar chart (Length: 5:08)Video #03How to build vertical bar chart (Length: 4:24)Video #04How to build pie chart...

Xem tiếp

Bucket Sort, Radix Sort

1. Comparison-basedTa đã được xem một vài giải thuật sorting như: Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort. Các giải thuật này thuộc nhóm comparison-based, tức là dựa trên các phép so sánh giữa các phần tử. Độ phức tạp tốt nhất...

Xem tiếp

Quick Sort, Randomization

1. Quick SortGiống như Merge Sort, Quick Sort cũng sử dụng chiến lược divide and conquer nhưng sử dụng thêm cả randomization để improve performance. Ý tưởng của Quick Sort như sau:Pick 1 phần tử x làm pivotRearrange lại array...

Xem tiếp

Insertion Sort, Merge Sort, Complexity

Cùng một bài toán có thể sẽ có nhiều cách giải quyết, vậy làm thế nào để ta có thể đánh giá cách giải nào tốt hơn. Chẳng hạn để sắp xếp 1 list các number, hãy so sánh độ...

Xem tiếp

Dynamic Programming (2)

Best time to buy and sell stock là 1 series rất hay để học cách tư duy theo kiểu Dynamic Programming. Với bài toán ban đầu chỉ đơn giản là: cho một prices list ứng với giá stock trong n ngày,...

Xem tiếp

Dynamic Programming (1)

Trong các bài trước chúng ta đã được làm quen với mẫu thiết kế giải thuật kiểu Divide and Conquer, tức là chia nhỏ problem ban đầu thành các subproblems, giải quyết các subproblems đó bằng cách chia nhỏ chúng...

Xem tiếp