The Elements of Statistical Learning

350,000₫420,000₫

Mô tả

Sách Gia Công Chấat Lượng Cao

Bình luận

Sản phẩm khác