Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2

230,000₫264,000₫

Mô tả

Sách Gia Công Chất Lượng Cao

Bình luận

Sản phẩm khác