Design Pattern for Dummies

240,000₫264,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận

Sản phẩm khác

22%
 Understanding Deep Learning  Understanding Deep Learning

Understanding Deep Learning

350,000₫

450,000₫

17%
 Acing the System Design Interview  Acing the System Design Interview

Acing the System Design Interview

290,000₫

350,000₫

14%
 Learning Go 2nd  Learning Go 2nd

Learning Go 2nd

300,000₫

350,000₫

22%
 Fluent Python, 2nd  Fluent Python, 2nd

Fluent Python, 2nd

470,000₫

600,000₫

24%
 DAMA DMBoK  DAMA DMBoK

DAMA DMBoK

340,000₫

450,000₫

18%
 Economics  Economics

Economics

490,000₫

600,000₫

23%
 Competitive Programming 4 - Book 1  Competitive Programming 4 - Book 1
23%
 Competitive Programming 4 - Book 2  Competitive Programming 4 - Book 2
17%
 Bulletproof Problem Solving  Bulletproof Problem Solving

Bulletproof Problem Solving

290,000₫

350,000₫